Junmai

61 products

  Attention: Please note that alcohol purchase limitation applies. For more information, please check here.
  61 products
  Sumo Junmai 2L
  Ozeki
  (0)
  $20.70
  Sayuri Nigori 300ml
  Hakutsuru
  (1)
  $10.50
  Nikko Ichimonji 1.8L
  Hokkan
  (0)
  $26.30
  Sayuri Nigori 720ml
  Hakutsuru
  (0)
  $22.80
  Junmai Pack 1.8L
  Hakutsuru
  (0)
  $22.50
  Nigori Sake 375ml
  Ozeki
  (0)
  $10.10
  Awayuki 300ml
  Hakutsuru
  (0)
  $10.00
  Junmai sake with Ochoko 180ml
  Gekkeikan
  (0)
  $4.90
  Josen Tanrei 180ml
  Hakutsuru
  (0)
  $5.40
  One Cup 180ml
  Ozeki
  (0)
  $4.80
  Premium Junmai 1.5L
  Ozeki
  (0)
  $22.00
  Chokara 1.8L
  Hakushika
  (0)
  $35.90
  Namazake 280ml
  Gekkeikan
  (0)
  $12.60
  Toku Junmai 720ml
  Hakkaisan
  (0)
  $30.90
  Shiratsuyu 300ml
  Urakasumi
  (0)
  $15.20
  Snow Beauty 300ml
  Hakushika
  (0)
  $12.00
  Maru Junmai 900ml
  Hakutsuru
  (0)
  $13.40
  Echigo Karakuchi 720ml
  Ozeki
  (0)
  $22.50
  Ippin Nama Junmai 720ml
  Yoshikubo
  (0)
  $27.40
  Sold Out
  Junmai 720ml
  Urakasumi
  (0)
  $31.60
  Junmai 720ml
  Otokoyama
  (0)
  $31.70
  Josen Tanrei 1.8L
  Hakutsuru
  (0)
  $32.40
  Nikko Ichimonji 720ml
  Hokkan
  (0)
  $17.00
  Hanaawaka 250ml
  Ozeki
  (0)
  $8.20
  Nomanne Sake 180ml 2 cups with Aritayaki Cups
  Koimari
  (0)
  $78.50
  Echigo Amakuchi 720ml
  Ozeki
  (0)
  $23.40
  Junmai 300ml
  Urakasumi
  (0)
  $16.50
  Junmai 1.8L
  Otokoyama
  (0)
  $64.40
  Ukiyoe Junmai 720ml
  Hakutsuru
  (0)
  $31.50
  Chokara 300ml
  Hakushika
  (0)
  $8.70
  Kimoto 1.8L
  Daishichi
  (0)
  $72.60
  Rai 720ml
  Ozeki
  (0)
  $20.70
  Ippin Junmai 1.8L
  Yoshikubo
  (0)
  $51.90
  Ippin Junmai 300ml
  Yoshikubo
  (0)
  $10.50
  Ippin Chokara Junmai 1.8L
  Yoshikubo
  (0)
  $45.20
  Ippin Chokara Junmai 300ml
  Yoshikubo
  (0)
  $12.20
  Senchu Hassaku 1.8L
  Tsukasabotan
  (0)
  $62.60
  Senchu Hassaku 300ml
  Tsukasabotan
  (0)
  $18.30
  Tokimeki 300ml
  Harushika
  (0)
  $16.80
  Namachozo 720ml
  Hakushika
  (0)
  $18.00
  Recently viewed